Postup při reklamaci v eshopu maxidarek.cz

ZÁRUČNÍ DOBA

Při nákupu v našem eshopu Maxidárek.cz poskytujeme záruční lhůtu v délce 24 měsíců.

Záruční doba začíná běžet převzetím doručeného zboží kupujícím.

V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná záruční doba běžet znovu okamžikem převzetí nového zboží.

ZÁRUČNÍ LIST

Není-li součástí zboží originální záruční list od výrobce, nahrazuje jej doklad o prodeji, který zákazník obdrží emailem.

UPLATNĚNÍ REKLAMACE

V případě, že spotřebitel objeví na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, má právo jej u nás reklamovat.

Kontakt pro uplatnění reklamace:
Tel.: +420 773 435 843

Zavolejte nám, poskytneme Vám podrobnější informace o způsobu reklamace spolu s adresou provozovny, na kterou nám zboží zašlete (adresa K. Světlé 2, 370 04  České Budějovice).

O přijetí reklamovaného zboží Vás budeme informovat do 2 pracovních dní od převzetí zboží do reklamačního procesu formou reklamačního protokolu zaslaného na Vaši e-mailovou adresu.

VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Reklamaci vyřídíme nejdéle do 30 dnů od převzetí reklamovaného zboží. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě Vám vyměníme zboží za nové nebo Vám vrátíme peníze dle Vašeho požadavku.

O způsobu vyřízení reklamace je zákazník informován emailem formou zápisu v reklamačním protokolu.